Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli(…)

Czytaj dalej

Informacja o nadaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji(…)

Czytaj dalej

Ordery i odznaczenia Państwowe

Akty prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych: Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach(…)

Czytaj dalej