Dział Spraw Pracowniczych UŁ informuje, że podział roku akademickiego 2018/2019 reguluje Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 23.04.2018 r.