Szanowni Państwo,
Dział Spraw Pracowniczych uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony nowy wykonawca świadczący usługi w zakresie medycyny pracy na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego.

Szczegółowe informacje dostępne są w Piśmie Okólnym Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14.12.2018r.

Dodatkowe załączniki do pisma: