Pismo Rektora UŁ w sprawie: świadczenia usług w zakresie medycyny pracy

Szanowni Państwo, Dział Spraw Pracowniczych uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony nowy wykonawca świadczący usługi w zakresie(…)

Czytaj dalej

Komunikat Rektora UŁ w sprawie: elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA

Szanowni Państwo, Dział Spraw Pracowniczych UŁ uprzejmie prosi pracowników UŁ o zapoznanie się z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19.11.2018(…)

Czytaj dalej

Podział roku akademickiego 2018/2019

Dział Spraw Pracowniczych UŁ informuje, że podział roku akademickiego 2018/2019 reguluje Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 23.04.2018 r.

Czytaj dalej

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników UŁ

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników UŁ reguluje Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 27.12.2016 r.  oraz załączone do(…)

Czytaj dalej

Informacja o nadaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji(…)

Czytaj dalej

Ordery i odznaczenia Państwowe

Akty prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych: Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach(…)

Czytaj dalej

Dni wolne od pracy 2018

Dział Spraw Pracowniczych UŁ informuje, że Zarządzenie nr 122 Kanclerza UŁ z dnia 19.04.2018 r. zmienia Zarządzenie nr 41 Kanclerza(…)

Czytaj dalej

Podział roku akademickiego 2017/2018

Szanowni Państwo, Dział Spraw Pracowniczych UŁ informuje, że podział roku akademickiego 2017/2018 reguluje Zarządzenie nr 103 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z(…)

Czytaj dalej