Pismo Rektora UŁ w sprawie: świadczenia usług w zakresie medycyny pracy

Szanowni Państwo, Dział Spraw Pracowniczych uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony nowy wykonawca świadczący usługi w zakresie(…)

Czytaj dalej

Komunikat Rektora UŁ w sprawie: elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA

Szanowni Państwo, Dział Spraw Pracowniczych UŁ uprzejmie prosi pracowników UŁ o zapoznanie się z Komunikatem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19.11.2018(…)

Czytaj dalej

Zasady udzielania płatnego urlopu naukowego

Zasady udzielania płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią nauczycielowi akademickiemu regulują następujące akty prawne: art. 134 ust.(…)

Czytaj dalej

dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego 2018

Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich regulują następujące akty prawne: Art. 129 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym(…)

Czytaj dalej

urlop zdrowotny 2018

  Zasady udzielania płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi akademickiemu regulują następujące akty prawne: Art. 134 ustawy z dnia 27.07.2005(…)

Czytaj dalej