Pracownik UŁ

Dokumenty dotyczące zatrudnienia pracownika UŁ:

Dokumenty dotyczące rodzicielstwa i macierzyństwa:

Dokumenty dotyczące nagród Rektora, orderów, odznaczeń i medali państwowych i resortowych: 


Kandydat do pracy  w UŁ


Nauczyciel akademicki UŁ

Dokumenty dotyczące zatrudnienia nauczyciela akademickiego UŁ:

Dokumenty dotyczące udzielania płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi akademickiemu w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia: