Podział roku akademickiego 2018/2019

Dział Spraw Pracowniczych UŁ informuje, że podział roku akademickiego 2018/2019 reguluje Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 23.04.2018 r.

Czytaj dalej

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników UŁ

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników UŁ reguluje Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 27.12.2016 r.  oraz załączone do(…)

Czytaj dalej

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli(…)

Czytaj dalej

Informacja o nadaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji(…)

Czytaj dalej

Ordery i odznaczenia Państwowe

Akty prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych: Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach(…)

Czytaj dalej

Zasady udzielania płatnego urlopu naukowego

Zasady udzielania płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią nauczycielowi akademickiemu regulują następujące akty prawne: art. 134 ust.(…)

Czytaj dalej

dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego 2018

Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich regulują następujące akty prawne: Art. 129 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym(…)

Czytaj dalej