Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli(…)

Czytaj dalej

Informacja o nadaniu Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji(…)

Czytaj dalej

Ordery i odznaczenia Państwowe

Akty prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych: Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach(…)

Czytaj dalej

Zasady udzielania płatnego urlopu naukowego

Zasady udzielania płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią nauczycielowi akademickiemu regulują następujące akty prawne: art. 134 ust.(…)

Czytaj dalej

dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego 2018

Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich regulują następujące akty prawne: Art. 129 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym(…)

Czytaj dalej

urlop zdrowotny 2018

  Zasady udzielania płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi akademickiemu regulują następujące akty prawne: Art. 134 ustawy z dnia 27.07.2005(…)

Czytaj dalej

Dni wolne od pracy 2018

Dział Spraw Pracowniczych UŁ informuje, że Zarządzenie nr 122 Kanclerza UŁ z dnia 19.04.2018 r. zmienia Zarządzenie nr 41 Kanclerza(…)

Czytaj dalej