Zasady udzielania płatnego urlopu naukowego

Zasady udzielania płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią nauczycielowi akademickiemu regulują następujące akty prawne: art. 134 ust.(…)

Czytaj dalej

dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego 2018

Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich regulują następujące akty prawne: Art. 129 ustawy z dnia 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym(…)

Czytaj dalej

urlop zdrowotny 2018

  Zasady udzielania płatnego urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi akademickiemu regulują następujące akty prawne: Art. 134 ustawy z dnia 27.07.2005(…)

Czytaj dalej

Dni wolne od pracy 2018

Dział Spraw Pracowniczych UŁ informuje, że Zarządzenie nr 122 Kanclerza UŁ z dnia 19.04.2018 r. zmienia Zarządzenie nr 41 Kanclerza(…)

Czytaj dalej

Podział roku akademickiego 2017/2018

Szanowni Państwo, Dział Spraw Pracowniczych UŁ informuje, że podział roku akademickiego 2017/2018 reguluje Zarządzenie nr 103 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z(…)

Czytaj dalej