Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników UŁ reguluje Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 27.12.2016 r.  oraz załączone do niego Regulamin z załącznikami.